ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

  • Usługi archiwizacji dokumentów (outsourcing - korzystanie z zasobów zewnętrznych)
  • Projektowanie i wyposażanie pomieszczeń Archiwum. (również wykonawstwo)
  • Wdrażanie rozwiązań informatycznych ułatwiających obsługę Archiwum.