AUDYTY ELEKTRYCZNE

 

Jak można zmniejszyć koszty energii elektrycznej? 

Pierwszym krokiem jest audyt techniczno-ekonomiczny parametrów zakupu energii elektrycznej. Podczas audytu określamy profil zużycia energii i sprawdzamy czy aktualne parametry są właściwie dobrane. Jeśli nie są, oznacza to, że nie kupujecie energii najkorzystniej i z tego tytułu ponosicie straty finansowe. Zlecając nam wykonanie opracowania audytu elektrycznego, dobierzemy parametry w taki sposób by rachunki za energię były możliwie najniższe. Optymalne parametry zakupowe wskażemy do realizacji w Zakładzie Energetycznym, a taka zmiana z reguły nie pociąga za sobą nakładów finansowych. Możliwe oszczędności mogą sięgać nawet do 20%. 


Jeśli okaże się, że dodatkowo możecie zaoszczędzić przez zmianę dostawcy energii elektrycznej, poprowadzimy w Waszym imieniu cała procedurę.

Dla instytucji publicznych przygotujemy pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu na zakup energii oraz będziemy merytorycznie asystować komisji przetargowej. 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej.

Niemniej jednak należy pamietać , że parametry zakupowe energii powinny poddane być ciągłej kontroli ze względu na zmieniające się warunki - otoczenie prawne, rynkowe czy też zmiany w samym przedsiębiorstwie. Za niewielką opłatą ryczałtową proponujemy outsourcing elektroenergetyczny polegający na podjęciu czynności kontrolingu kosztów i parametrów technicznych oraz reprezentowaniu Państwa w kontaktach z przedsiębiorstwami energetycznymi. W ramach proponowanej usługi otrzymacie Państwo następujący serwis: 

  • sprawdzenie parametrów umów, 
     
  • stałą kontrolę poprawności naliczania opłat za usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, 
  • monitoring parametrów zużycia energii i mocy, informowanie o zaobserwowanych anomaliach, 
  • wyjaśnienia i obsługa korespondencji z zakładem energetycznym, 
  • przygotowanie propozycji odpowiedzi, pism, wniosków oraz asysta merytoryczna, 
  • opracowywanie comiesięcznych raportów dla klienta,
  • przekazywanie danych w formie elektronicznej do dalszej ewentualnej analizy przez klienta. 

 

 

Wszystkie te czynności poprowadzimy za niewielką opłatą abonamentową. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt.