INTEGRACJA ADMINISTRACJI

  • Informatyczne oraz organizacyjne rozwiązania i narzędzia administracyjne
  • Kompleksowe wdrażanie rozwiązań i systemów administracji poszczególnymi obszarami oraz ich integracja
  • Administrowanie poszczególnymi systemami lub obszarami klienta