MONITORING POJAZDÓW GPS

MONITORING POJAZDÓW GPS - to nowoczesny, uniwersalny system monitorowania pojazdów z wykorzystaniem systemu GPS oraz sieci GSM. Składa się z platformy administratora, platformy użytkownika oraz serwera z programem obsługującym platformy i mapy.

 

Administratorem systemu jest firma ABT POLSKa s.c. Użytkownik korzysta z usługi monitorowania pojazdu na platformie użytkownika w zakresie udostępnionym przez administratora. W zależności od ustawień systemu może samodzielnie korzystać z danych zawartych w systemie, bez udziału administratora. Dodatkowo sygnały alarmowe z pojazdu mogą być przesyłane do stacji monitorowania alarmów za pomocą dowolnie konfigurowanych SMSów oraz na telefon komórkowy właściciela pojazdu.

 

Nadajniki montowane w pojazdach są urządzeniami najwyższej jakości, bazujące na wieloletnich doświadczeniach producenta w zakresie transmisji GPRS. Urządzenia posiadają bufor zdarzeń, który umożliwia zbieranie informacji o pojeździe w momencie jego obecności poza zasięgiem sieci operatora macierzystego ( np. za granicą ). Po powrocie do Polski nadajnik przekaże do systemu wszystkie informacje zbierane w czasie przejazdu poza granicami Polski. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów roamingu może wybrać funkcję „roaming” i monitorować swój pojazd on-line również za granicą.

 

 

Do podstawowych funkcji użytkownika należą:

- Odbieranie i zarządzanie informacjami z własnych pojazdów

- Możliwość odbierania informacji o stanach alarmowych w samochodzie na 2 numerach telefonów komórkowych

- Opcja ustanawiania operatorów użytkownika

- Monitorowanie pozycji pojazdów

 

Zarządzanie flotą pojazdów:

-Wprowadzanie danych kierowców i danych pojazdów

- Administrowanie terminami (przekazania pojazdu, ubezpieczenia, przeglądu, daty użytkowania)

- Raportowanie zdarzeń w pojazdach

 

Kontrola pojazdów:

- Identyfikacja kierowcy

- Uruchomienia pojazdu

- Weryfikowanie stanów alarmowych

 

Monitorowanie stanów alarmowych:

- Śledzenie pojazdu

- Przekroczenia prędkości

- Ubytków i naddatków paliwa

- Przekroczenia dozwolonych stref

- Włamania i kradzieży pojazdu i napadu