OCHRONA FIZYCZNA

Profesjonalnie i kompleksowo organizujemy dla Państwa ochronę fizyczną wskazanych obiektów. W tym zakresie współpracujemy z kilkoma wiodącymi firmami ochrony mienia na terenie kraju , wprowadzając w imieniu naszego klienta podwyższone standardy i procedury bezpieczeństwa przy zachowaniu lub obnieniu poziomu cen realizowanej usługi ochrony. W szczególności wprowadzamy nowe standardy i narzędzia pozwalające na pełną rozliczalność i nadzór nad jakością i prawidowością wykonania usług ochrony fizycznej.